Dokumenty do pobrania

Firma ARTMEBLE Artur Zbyszyński udziela 24-miesięcznej gwarancji na swoje meble.

Gwarancja obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania mebli, w tym:
✔ odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwianie, wypaczenia, odkształcania, pęknięcia materiałów
✔ wadliwe działanie systemów zawiasów, szuflad, podnośników, koszy cargo, torów jezdnych itp., nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli i urządzeń.

Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli oraz wynikłe na
skutek negatywnych czynników zewnętrznych, w tym:
✗ uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.),
✗ długotrwały kontakt z wodą, zalanie,
✗ nieodpowiednia temperatura pomieszczenia (poniżej +15˚C, powyżej +30˚C),
✗ niewłaściwa konserwacja (np. użycie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem),
✗ brak konserwacji (trwałe zabrudzenia),
✗ bezpośrednie zetknięcie z ogniem lub kontakt z silnie rozgrzanym przedmiotem,
✗ nadmierne przeciążenia,
✗ inne użytkowanie mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają również:
✗ proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiana żarówki, wymiana transformatora, regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcie zabrudzeń itp.,
✗ właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów, np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej: usłojenie, zróżnicowana struktura, naturalne przebarwienia,
✗ niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów,
✗ usterki nieistotne dla użytkowania mebli i niewidoczne po ich montażu.

Firma ARTMEBLE Artur Zbyszyński jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni
od daty jej telefonicznego lub mailowego zgłoszenia. Załatwienie reklamacji nastąpi w sposób
i w terminie uzgodnionym przez obie strony